Servisní prohlídka koloběžek - podmínky akce

Vážený zákazníku,
jako službu spojenou se zakoupením elektro koloběžky – Voyager (modelové označení GoGEN S501) nabízíme možnost posezónní servisní prohlídky, a to za těchto podmínek:

Posezónní servisní prohlídka se vztahuje na model Voyager GT (modelové označení GoGEN S901GT),  Voyager MAX RANGE (modelové označení GoGEN S911MAXRANGE), Voyager POWER (modelové označení GoGEN S911POWER), Voyager 500W (modelové označení GoGEN S801), Voyager PRO (modelové označení GoGEN S701), Voyager NEO (modelové označení GoGEN S601), Voyager (modelové označení GoGEN S501) a model Voyager LITE (modelové označení GoGEN S201), zakoupené ve vybraných prodejnách.

Objednání servisní prohlídky:

Způsob registrace servisní prohlídky se liší v závislosti na tom, kde zákazník výrobek zakoupil:
a) v případě zakoupení výrobku v prodejní síti Datart, Euronics, Proton nebo na prostřednictvím internetového obchodu Datart.cz, Euronics.cz, Kasa.cz, lze objednat servisní prohlídku v kterékoliv prodejně Datart. Při objednávce zároveň předává zákazník výrobek k servisní prohlídce. 
b) v případě zakoupení výrobku mimo prodejce uvedených v oddíle a), objednává servisní prohlídku prostřednictvím formuláře na webové stránce www.gogen.cz. Předání výrobku k servisní prohlídce probíhá prostřednictvím přepravní společnosti. Konkrétní termín bude upřesněn po objednávce na webové stránce  prostřednictvím pracovníka servisu. 

Možnost registrace posezónní prohlídky:
od 1. 3. 2024 do 15. 4. 2024
od 1. 10. 2024 do 15. 11. 2024

Při registraci je nutné vyplnit kontaktní údaje, sériové číslo produktu a doložit kopii
prodejního dokladu – elektronická faktura, scan nebo fotografie.

Možnost využít servisní prohlídku zdarma je možné nejpozději 15 měsíců od nákupu elektrokoloběžky.

Provedení prohlídky:

Samotné servisní prohlídky budou realizovány v termínu:
od 1. 3. 2024 do 30. 4. 2024
od 1. 10. 2024 do 30. 11. 2024

Zákazník má, za podmínky řádné registrace, v rámci této akce nárok pouze na jednu servisní prohlídku.

Náklady na dopravu koloběžky do servisního místa a zpět hradí výrobce. Způsob předání koloběžky ze servisní prohlídky (přepravní služba nebo prodejna) je automaticky totožný se způsobem odevzdání koloběžky na servisní prohlídku.

Koloběžka musí být na servisní prohlídku odevzdána čistá, v originálním nebo jiném obalu vhodném pro přepravu a zabezpečena proti poškození během dopravy. V případě způsobu odeslání prostřednictvím přepravní služby musí zabalení zboží splňovat podmínky přepravní společnosti. Příslušenství (nabíječka apod.) není nutné posílat spolu se zbožím.

Náklady na zabalení koloběžky pro přepravu hradí zákazník.

Specifikace prací servisní prohlídky:

  • Kontrola mechanických částí – dotažení, promazání
  • Seřízení brzd
  • Kontrola elektrických částí
  • Dobití akumulátoru

Případné další, placené servisní úkony, možné po dohodě servisu a zákazníka. 

Lhůta pro provedení servisní prohlídky je 20 kalendářních dní ode dne doručení výrobku přepravní službou do servisního místa, případně po odevzdání koloběžky v prodejně Datart.

Při provádění servisní prohlídky je nutná součinnost spotřebitele  (zabalení výrobku, předání výrobku přepravní spol., komunikace se servisním odd. a přepravní spol…….). V případě neakceptování této součinnosti ze strany spotřebitele může poskytovatel servisní prohlídky spol. ETA a. s. provedení této odmítnout.

V Praze, dne 1.9.2020