FAQ

SET-TOP BOXY


PO ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU DO TELEVIZORU SE NEZOBRAZÍ INSTALAČNÍ NABÍDKA.

Po připojení set-top boxu k televizoru je nutné na televizoru zvolit příslušný zdroj (HDMI nebo SCART). Většinou tlačítkem SOURCE nebo AV. Až poté se zobrazí instalační nabídka set-top boxu na obrazovce.  

ČÍSLOVÁNÍ PROGRAMŮ ZAČÍNÁ ČÍSLEM 2000.

V přístroji je aktivní funkce LCN. Po její deaktivaci v MENU/VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ (druhá ikona zleva)/LCN/VYPNUTO budou stanice řazeny od čísla 0001.

JAK PŘESUNOUT PROGRAMY NA PREFEROVANÉ PŘEDVOLBY?

  1. na ovladači stiskněte tlačítko MENU, šipkami vyberte nabídku „Seznam TV kanálů“ a volbu potvrďte tlačítkem OK
  2. nad seznamem stanic je zobrazena nápověda v podobě barevných ikon, které představují barevná tlačítka na ovladači. Pro přesun stanic tedy stiskněte na ovladači žluté tlačítko (Posun)
  3. šipkami vyberte stanici nebo více stanic, které chcete přesunout a označte je tlačítkem OK (u takto označených stanic se vpravo zobrazuje symbol přesunu – šipka nahoru/dolů v modrém kolečku)
  4. jakmile máte stanici (nebo více stanic) označenou, šipkami na ovladači najeďte na pozici, na kterou chcete stanici přesunout
  5. na ovladači stiskněte tlačítko INFO (jak radí nápověda pod seznamem stanic). Tím dojde k přesunu označené stanice (stanic) na požadovanou předvolbu. Před označením a přesunem další stanice je nutno již přesunutou stanici ODZNAČIT (opět tlačítkem OK), aby u ní symbol přesunu zmizel.
  6. pro ukončení a uložení změn stiskněte tlačítko EXIT a výzvu k uložení potvrďte volbou ANO

 

JAK FUNGUJE FUNKCE NAHRÁVÁNÍ?

Přímé nahrávání právě sledovaného lze zahájit tlačítkem REC (nahoře vedle červeného tlačítka), dalším stiskem tohoto tlačítka lze vyvolat nabídku, kde lze zadat délku záznamu.

Další možností je naprogramovat záznam pomocí elektronického programového průvodce (EPG) – po stisku tlačítka EPG se zobrazí programový průvodce, šipkami vyberte pořad, který chcete nahrát a stiskněte zelené tlačítko. Tím se spustí nastavení časovače, kde jsou již přednastaveny informace o zahájení a ukončení pořadu. Šipkami zvolte nabídku Režim a změňte hodnotu na „Nahrát“. Poté stačí změnu uložit. Přístroj ve stanovený čas zahájí a ukončí záznam.

Přehled záznamů lze vyvolat stiskem tlačítka LIST (vedle tlačítka REC). V seznamu záznamů vyberte ten, který chcete přehrát a potvrďte tlačítkem OK – záznam se spustí.

 

SIGNÁL OBČAS VYPADNE NEBO JE NEKVALITNÍ

Prověřte anténní zásuvku či koaxiální kabel. Doporučujeme používat kabel pouze s nezbytně nutnou délkou (nejlépe s měděným jádrem), jinak dochází ke ztrátám (útlumu) signálu.

KTERÝ WIFI ADAPTÉR JE MOŽNÉ POUŽÍT K PŘIPOJENÍ SET-TOP BOXU K INTERNETU?

Modely, jenž jsou označeny jako WiFi ready lze připojit k internetové WiFi síti pomocí USB adaptéru. A to originálním WiFi adaptérem GoGEN s modelovým označením USBWIFISTB. Lze použít také výrobek Zircon s modelovým označením WA150, který je se set-top boxem kompatibilní.

POZOR! Set-top boxy nejsou kompatibilní s USB WiFi adaptérem GoGEN USBWIFI1 – ty jsou určeny POUZE pro TELEVIZORY.

TELEVIZORY


TELEVIZOR „ZAMRZNE“ A NEREAGUJE NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.

Napište nám na e-mailovou adresu info@gogen.cz. Pro rychlejší vyřešení tohoto problému uveďte do e-mailu sériové číslo vašeho televizoru. To je napsané na štítku na zadní straně televizoru a označené SN (viz. obrázek níže). Pro vyřešení je dostačující poslat prvních sedm číslic.

TELEVIZOR ZMĚNIL POŘADÍ ULOŽENÝCH KANÁLŮ. JAK NASTAVIT TELEVIZOR, ABY KE ZMĚNÁM NEDOCHÁZELO?

Upravte si prosím nastavení televizoru, nastavte v Menu/Instalace/Nastavení instalace/ :

Dynamická aktualizace kanálů na Deaktivovat
Po nastavení by už mělo být vše v pořádku.

ŠPATNÉ ZOBRAZENÍ HBBTV VE VYSÍLANÍ ČESKÉ TELEVIZE

Česká televize v těchto dnech provedla změny související s cookies soubory. Z tohoto důvodu se u televizorů s modelovým označením TVF xxExxx WEB a TVH xxExxx WEB špatně zobrazuje nabídka iVysílání (chybějící podnabídky, špatný datum a čas).

Tuto nesrovnalost odstraníte resetováním televizoru – Menu/Instalace/První instalace a znovu naladit. Po té bude vše opět v pořádku.

BUDE MŮJ TELEVIZOR FUNGOVAT I PO PŘECHODU NA NOVÝ VYSÍLACÍ STANDARD DVB-T2?

Kompatibilitu konkrétního modelu televizoru s novým standardem DVB-T2 si můžete ověřit zde.

Pozn: Všechny nové modely televizorů pro rok 2016 budou fungovat po přechodu na DVB-T2 vysílání.

JAKÝ USB WIFI ADAPTÉR JE KOMPATIBILNÍ S TELEVIZORY GOGEN?

Televizory označené WiFi Ready nemají vestavěnou WiFi. Pro připojení k WiFi síti je nutné dokoupit USB WiFi adaptér. S televizorem je kompatibilní pouze originální USB WiFi adaptér, který prodáváme pod označením USBWiFi1

JAKÝ DEKÓDOVACÍ MODUL DOPORUČUJETE POUŽÍT PRO PŘÍJEM DVB-S (SATELITNÍHO) VYSÍLÁNÍ?

Doporučujeme dekódovací modul Modul Smit Skylink Ready (J58884).

skylink

JAKÝM ZPŮSOBEM MÁM NALADIT SATELITNÍ VYSÍLÁNÍ – SKYLINK?

U všech nových modelů televizorů 2016* lze postupovat dle následujícího videa

Nové modely televizorů mají v označení písmeno N nebo S za označením úhlopříčky (např. TVU 55S298 STWEB, TVF 43N384 STWEB)

JE MOŽNÉ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM NAHRÁT DO TELEVIZORU – SKYLINK ŘAZENÍ PROGRAMŮ?

Ano. Aktuální Skylink řazení programů pro televizory se satelitním S2 tunerem stáhnete zde (součástí zip souboru je i postup instalace):

 

EXISTUJÍ NĚJAKÉ APLIKACE, KTERÉ UMOŽŇUJÍ OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU POMOCÍ TABLETU NEBO TELEFONU?

Podpora aplikace SMART CENTER byla ukončena a nelze ji již stáhnout.

Pro SMART TV je v současnosti k dispozici tato aplikace:

1) SMART REMOTE – dálkový ovladač pro pohodlné ovládání TV pomocí telefonu.

Ke stažení:

– pro Android zde – pro iOS zde
SMART REMOTE _ ANDROID _GOG SMART REMOTE _ iOS _GOG


TELEVIZOR MI NEPŘEHRÁVÁ NĚKTERÉ AVI SOUBORY. LZE TO NĚJAKÝM ZPŮSOBEM OPRAVIT?

S největší pravděpodobností budou problémy způsobovat použité kodeky. TV nepodporuje DivX kodeky.

TELEVIZOR MI NEPŘEHRÁVÁ VIDEA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH. LZE TO NĚJAKÝM ZPŮSOBEM OPRAVIT?

Nelze, televizory nepodporují Flashová videa, která se používají na internetových stránkách.

PODPORUJÍ TELEVIZORY GOGEN VYSÍLÁNÍ HBBTV?

Všechny SMART televizory podporují HbbTV vysílání.

 

SLUCHÁTKA - TWS BUDDY


SLUCHÁTKA NELZE SPÁROVAT MEZI SEBOU A V TELEFONU SE ZOBRAZUJE KAŽDÉ ZVLÁŠŤ

Obě sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a v něm obě vypněte dlouhým stiskem senzorového tlačítka na nich. 

Po chvilce je opět senzorovými tlačítky zapněte (a ponechejte v nabíjecím pouzdře). V seznamu spárovaných zařízení v telefonu sluchátka odstraňte (přidržením prstu na jejich názvu vyvoláte nabídku pro odstranění záznamu).

Nyní vytáhněte z pouzdra pravé a následně levé sluchátko a vyčkejte, až se mezi sebou spárují. Jakmile se tak stane, pravé tlačítko bude nadále červeně a zeleně blikat, levé tlačítko bude blikat zeleně v intervalu cca 5 s. V tomto stavu jsou spárované.

 Teď zapněte v telefonu Bluetooth a spusťte vyhledávání nových zařízení. Nyní by se Vám mělo v seznamu zobrazit „GOGEN TWS BUDDY“ pouze jednou. Klikněte na něj a telefon se s oběma sluchátky spáruje.

TABLETY


 

PODAŘILO SE MI ZABLOKOVAT TABLET NESPRÁVNÝM GESTEM/PINEM/HESLEM. JE MOŽNÉ PROVÉST OBNOVENÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ I V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH?

Ano, je to možné. Obraťte se prosím s dotazem na naši podporu, kde Vám poskytnou potřebné informace.

CHTĚL BYCH SE ZEPTAT, KOLIK BY STÁLA VÝMĚNA DISPLEJE NA TABLETU, DOŠLO K JEHO MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.

Pro vyčíslení opravy je třeba posoudit stav poškození v servise. Nevíme, zda je prasklý displej nebo dotykové sklo, příp. oba díly. Od toho se bude odvíjet i celková cena opravy. Obraťte se prosím s dotazem na náš servis, kde Vám následně sdělí cenu opravy.

 

KAPESNÍ HRY


KOUPILI JSME SI KAPESNÍ HRU MAXI HRY. MÁM DOTAZ. POKUD VLOŽÍM NABÍJECÍ BATERIE A ZAPNU PŘÍSTROJ BUDOU SE PŘES USB KABEL BATERIE DOBÍJET NEBO NE?

USB vstup slouží pouze k napájení výrobku, nabíjet baterie tímto způsobem nelze.

ČTEČKY KNIH


ČTEČKA ZATUHLA – NA DISPLEJI ZOBRAZUJE STÁLE STEJNOU INFORMACI, NEREAGUJE NA TLAČÍTKA.

Nemusí se jednat o závadu čtečky, ale pouze o vybitou baterii. Čtečka je vybavena displejem e-ink, jehož vlastností je mj. zobrazování poslední informace a to i bez energie (tedy před úplným vybitím baterie). Energii spotřebovává pouze při změně zobrazované informace. Proto se může čtečka jevit jako zatuhlá, přitom může být pouze vybitá baterie. Zkuste baterii několik hodin nabíjet. Po nabití můžete zkusit čtečku resetovat stiskem tlačítka Power po dobu 6 – 8 sekund.

CHTĚL JSEM ČTEČKU PO DELŠÍ DOBĚ NEUŽÍVÁNÍ ZAPNOUT, ALE UŽ NEFUNGUJE.

Pokud je baterie ve stavu hlubokého vybití, je třeba po připojení nabíječky (USB kabelu) vyčkat i několik desítek minut, než ji lze zapnout. K úplnému nabití dojde až po cca 6h.

CHTĚL BYCH SE ZEPTAT, KOLIK BY STÁLA VÝMĚNA DISPLEJE, DOŠLO K JEHO MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.

Obraťte se prosím s dotazem na náš servis, kde Vám sdělí cenu opravy.

 

OBECNÉ


POTŘEBUJI UŽIVATELSKÝ MANUÁL KE SVÉMU VÝROBKU. KDE JEJ MOHU ZÍSKAT?

Návody k většině výrobků jsou uloženy přímo v detailu výrobků v záložce „KE STAŽENÍ“. Tento si pak můžete stáhnout a uložit ve formátu pdf. Pokud u výrobku nenajdete návod, napište nám dotaz.

JE MOŽNÉ ZÍSKAT ZÁRUČNÍ LIST K VÝROBKU?

Záruční list je možné stáhnout zde.