Servisní místa

Název Adresa PSČ Obec Telefon Email
VIDEO klinik, spol. s r. o. Antonínská 4  602 00 Brno 602 731 143 servis@videoklinik.cz
Eservis - Radim Wejskrab Klavíková 12 370 00 České Budějovice 387 318 700 eservis@eservis
Poass Radioservis - Zemek Jiráskovo nám.1123 500 02 Hradec Králové 495 521 490 poass2hk@volny.cz
TOP Elektronik Závodu míru 500/100 360 07 Karlovy Vary 353 230 336 info@topelektronik.cz 
INTERSERVIS Liberec 28. října 41 460 01 Liberec 482 771 547 loffler@inter-servis.cz
TVS Servis Nábřeží SPB 454 708 00 Ostrava 596 912 602 tvs@login.cz
JM SERVIS, s. r. o.  Průmyslová 458 391 11 Planá nad Lužnicí 381 261 831 maleninskyj@hptronic.cz
A. V.  Kovoslužba Cílkova 796/9 142 00 Praha 4 241 714 442 servis@kovosluzba.cz
ETA a. s.  - Centrální servisní středisko Hrabůvky 803 760 01 Zlín 577 055 331 servis@eta.cz

Informace o způsobu použití a údržbě výrobku

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 1. Pokud vadu sám způsobil, např. tím, že
  1. provedl neodbornou nebo nesprávnou montáž či instalaci věci
  2. používal věc pro jiný účel, než ke kterému věc slouží nebo je určena
 2. Jedná-li se o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání, neboť se nejedná o vadu věci
 3. Pokud je vada způsobena živelnou událostí (např. bouře, záplavy, zemětřesení a podobně)
 4. Pokud byla věc použita pro profesionální, výdělečné či průmyslové účely (např. kávovar pro vaření kávy v restauračním zařízení, vysavač pro vysávání v domácnostech či provozovnách zákazníků Kupujícího – podnikatele a podobně) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada
 5. Pokud byla věc použita s jiným příslušenstvím, než které je určeno výrobcem
 6. Pokud byla věc nesprávně nebo nedostatečně udržována, např. nebyla věc řádně a pravidelně čištěna v souladu s návodem k obsluze a podobně.
 7. Pokud byla věc vystavena nepříznivým vnějším vlivům, případně do ní vnikly cizí předměty či tekutiny (včetně elektrolytu z baterií) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada.